Ewa Gołębiowska-Bill

Ewa Gołębiowska-Bill – mgr pedagogiki, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Ukończyłam Uniwersytet Zielonogórski uzyskując tytuł magistra pedagogiki- specjalność resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym.
Ukończyłam całościowe szkolenie w dziedzinie uzależnień w PTZN w Katowicach i uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Narkomani. ( numer: SP/1974/2022 ) Jestem również wpisana na listę Terapeutów przestrzegających Kodeksu Etyki.
Ponadto ukończyłam I poziom Szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Swoje doświadczenie zdobywałam uczestnicząc w stażach klinicznych min: Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży w Bielsku- Białej oraz Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu, pracując na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, w Poradni Leczenia Uzależnień, w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień prowadząc terapię indywidualną i grupową.

W mojej pracy jestem zaangażowana, staram się podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie, szukać jego zasobów i wspierać w budowaniu trzeźwego życia. Jestem osobą otwartą i nieustannie zaciekawioną drugim człowiekiem.