Ewa Gołębiowska-Bill - mgr pedagogiki, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji

Ukończyłam Uniwersytet Zielonogórski uzyskując tytuł magistra pedagogiki- specjalność resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym.
Obecnie jestem w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii- oddział Katowice akredytowanym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Swoje doświadczenie zdobywałam uczestnicząc w dwóch stażach klinicznych, pracując na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, w Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień prowadząc terapię indywidualną i grupową.
W mojej pracy staram się podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie, szukać jego zasobów i wspierać w budowaniu trzeźwego życia.