Marek Cieślar

Marek Cieślar – dyrektor ośrodka

Ukończył Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie STU uzyskując dyplom i Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień Nr 203 potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Przeszedł Program Rozwoju Osobistego w IPZ w Warszawie. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji. Posiada Certyfikat z Psychospołecznych Aspektów Narkomanii. Doskonalił się i posiada duże doświadczenie w zakresie Pracy Terapeutycznej z Rodziną. Zawodowy hipnoterapeuta w zakresie hipnozy energetycznej, magnetycznej, autohipnozy i świadomego śnienia „regresji”.