Barbara Schwarz - psycholog

Barbara Schwarz - psycholog
Barbara Schwarz - psycholog

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyła w 2014 roku uzyskując tytuł magistra psychologii. W latach 2013-2015 uczestniczyła w kursie akredytowanym przez PARPA w programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego przy Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Obecnie w procesie certyfikacji na psychoterapeutę uzależnień. W 2016 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno zagadnieniami z dziedziny neuropsychologii jak również psychoterapią osób uzależnionych, a także członków ich rodzin. Swoją wiedzę systematycznie poszerza biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.