Rafał Kwaśniak - psycholog

Rafał Kwaśniak - psycholog
Rafał Kwaśniak - psycholog

Magister psychologii i socjologii. Ukończył psychologię o specjalności klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie - Oddział Katowice, pracę socjalną i socjologię ogólną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Terapii Uzależnień w Broku, prowadzonym przez Śląską Fundację „Błękitny Krzyż”. Współpracuje z Ośrodkiem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej. Posiada doświadczenie w: pracy socjalnej z rodziną, pomocy psychologicznej i terapii uzależnień. Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.