Lekomania

Czym jest lekomania?
Lekomania to uzależnienie od leków wywołujące wysokie i często zagrażające zdrowiu stany psychiczne porównywalne do stanów odurzenia narkotykowego.  Jedną z głównych charakteryzujących się cechą lekomani , jest ciągły i niekontrolowany przymus zażywania środków farmaceutycznych. Osoba cierpiąca na uzależnienie od leków często wpada w złość, smutek lub agresję gdyż jej potrzeba nie jest zaspokojona. Przedawkowane lub nieprawidłowo brane leki powodują przestrojenie somatyczne w okolicy kory mózgowej niszcząc ważne komórki nerwowe, których nie można już odzyskać.

Nieleczona lekomania prowadzić może do upośledzenia nerwowego lub nawet i śmierci. 

Lekomania – Terapia 

W obecnych czasach coraz więcej osób uzależnia się od leków. Obejmuje ono zasadniczo kilka grup leków: środki nasenne, uspokajające, przeciwbólowe, pobudzające, a także przeczyszczające.

W naszym ośrodku dostępne są dwa rodzaje terapii uzależnienia od leków – terapia niestacjonarna i zamknięta terapia w naszym ośrodku w Ustroniu. Pierwszym etapem, zarówno terapii niestacjonarnej i stacjonarnej jest wstępna rozmowa z terapeutą i wybór najlepszej drogi terapi.

Terapia niestacjonarna

Ten rodzaj terapii polega na indywidualnych spotkaniach z terapeutą. Częstotliwość spotkań jest uzgadniana wspólnie na pierwszym, wstępnym spotkaniu. Terapia uzależnienia od leków, różni się od terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Kuracja stacjonarna

Terapia stacjonarna jest uważana za najbardziej skuteczną formę terapii uzależnień. Stacjonarna terapia uzależnienia od leków w Ośrodku Life Haven trwa w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Podczas pobytu w ośrodku zapewniamy naszym pacjentom fachową opiekę i wsparcie w walce z uzależnieniem. Terapią zajmuje się wykwalifikowana kadra lekarzy, terapeutów i psychologów. Termin przyjęcia do ośrodka i czas pobytu w ośrodku ustalany jest na pierwszej wstępnej wizycie.

Jak wygląda terapia lekomanii w naszym ośrodku:

Celem terapii jest pomoc w zrozumieniu swojej choroby i związanych z nią mechanizmów działania oraz pomoc w ograniczeniu lub jeśli to możliwe całkowitym zaprzestaniu przyjmowania leków.

Jeśli masz jakieś pytania i chciałbyś się dowiedzieć więcej o naszej ofercie zapraszamy do kontaktu.