Jedynym rozsądnym sposobem na uwolnienie się od uzależnienia są terapie uzależnień. Na kompleksową terapię uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy leków najlepiej zdecydować się w profesjonalnym ośrodku pomocy psychologicznej, gdzie wsparcia osobie uzależnionej udzieli grono lekarzy i doświadczonych psychoterapeutów stosując m.in. takie metody jak terapie uzależnień. Prywatny ośrodek terapii uzależnień Life Haven otacza swoich pacjentów stałą i troskliwą opieką, która pomaga im w szybkim powrocie do zdrowia.

Terapia uzależnień w naszym ośrodku składa się zarówno z terapii indywidualnej jak i ze spotkań grupowych. Pacjenci spotykają się dając sobie wsparcie i wzajemnie motywują się do zmiany swojego życia i zerwania z nałogiem.

Terapia uzależnień prowadzona w naszym ośrodku polega na nauce przez pacjenta nowych zachowań, postaw, przekonań, przyzwyczajeń oraz na budowaniu na nowo relacji międzyludzkich. Podczas spotkań z terapeutą pacjenci porządkują swoje życie uczuciowe, relacje z rodziną i innymi ludźmi. Uczą się jak radzić sobie „na trzeźwo” z przeciwnościami losu. Terapia uzależnień ma również na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz motywacji do życia w trzeźwości.

Terapia współuzależnieńa

Życie wszystkich członków rodziny, w której funkcjonuje osoba uzależniona jest związane ze stanem długotrwałego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Takie okoliczności mają wpływ na zaniżone poczucie wartości, skłonność do popadania w skrajne w emocjach i zachowaniu. Bardzo często osoby współuzależnione borykają się z problemami natury psychicznej. Ośrodek terapii uzależnień Life Haven świadczymy pomoc właśnie takim osobom, najbliższym uzależnionych.

Terapia dla osób współuzależnionych jest długotrwała, ale skuteczna. Polega ona na indywidualnych spotkaniach z psychologiem – terapeutą uzależnień.

Jeśli interesują cię terapie uzależnień prowadzone przez nasze ośrodki terapii uzależnień i potrzebujesz więcej informacji to zapraszamy do kontaktu telefonicznego.