Terapia zaburzeń emocjonalnych – Życiowa Przystań posiada skuteczną metodę przywracania osobowości dla osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne.

Terapia negatywnych zachowań z pogranicza zaburzeń osobowości

Objawem zaburzeń emocjonalnych są destrukcyjne zachowania i przeżywanie życia według tworzonego przez lata schematu. Zalicza się do nich stany lękowe, zaburzenia nastroju, natręctwa myślowe i czynności przymusowe oraz fobie. Bardzo często zaburzenia emocjonalne wpływają destrukcyjnie na życie pacjenta.

Zaburzenia emocjonalne pojawiają się zazwyczaj w okresie dorastania i objawiają się na wiele różnych sposobów.

Podjęcie terapii zaburzeń emocjonalnych pozwala na zagłębienie się w swoim wnętrzu, określenie swoich potrzeb i oczekiwań oraz dokonać zmiany w postrzeganiu rzeczywistości w której żyje pacjent. W wyniku terapii pacjenci uczą się niwelować zaburzenia emocjonalne oraz ich objawy.

Terapia zaburzeń osobowości jest długotrwała, ale pozwala na znaczą poprawę jakości życia. Ma kilka etapów takich jak:

  • Budowanie świadomości swoich zaburzeń

  • Przywracanie równowagi emocjonalnej

  • Przywracanie właściwego odczuwania swoich uczuć

  • Nauka budowania pozytywnych relacji w różnych ważnych obszarach życia

  • Nauka uznawania bezsilności wobec swojej choroby początkiem zdrowienia.