Terapia uzależnienia od hazardu

Terapia uzależnienia od hazardu. Life Haven to ośrodek oferujący skuteczne i sprawdzone wyjście z patologicznego hazardu. Wygraj zdrowie, często terapia uzależnienia od hazardu jest konieczna. Dzięki niej jest możliwe trwałe pozbycie się tego uporczywego problemu.

O uzależnieniu “od grania” możemy mówić, wtedy gdy uprawianie hazardu staje się najważniejsze w życiu człowieka i zaczyna dominować w jego myślach. Zachowanie osoby uzależnionej od hazardu powoduje problemy, zarówno te finansowe, jak i rodzinne. Mechanizmy uzależnienia są bardzo podobne do tych u osób uzależnionych od alkoholu. W chwili zaprzestania grania pojawiają się objawy odstawienia, czyli drastycznego pogorszenia samopoczucia i chęć tzw. odegrania się.

Podobnie jak w przypadku uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, potencjalnie każdy kto gra, może mieć uzależnienie od hazardu.

Terapia uzależnienia od hazardu

Największą i najbardziej zagrożoną grupą docelową są mężczyźni (samotni, kawalerowie, wdowcy) po 30, którzy mieszkają w dużych miastach. U kobiet sytuacja jest nieco inna, zostają patologicznymi hazardzistami w wieku około 50 lat. Ponad 75% uzależnionych od hazardu mają skłonności do zażywania alkoholu i narkotyków.

Finalnym bodźcem by się uzależnić to ogromna wygrana lub złe doświadczenia życiowe / zawodowe lub sercowe.

Terapia uzależnienia od hazardu nie polega tylko na abstynencji do kasyna – ponad 49% przebadanych pacjentów wykazują bardzo silną depresję a 2% z nich chciało popełnić samobójstwo.

Terapia uzależnienia od hazardu

Istnieje łatwy test na sprawdzenie czy potrzebujesz pomocy. Odpowiedź, szczerze czy w okresie ostatniego roku czułeś: